Terapia en relacions no monògames
(Poliamor i altres) a Barcelona 

Gelosia, ansietat, angoixa, pors o inseguretats, obrir una relació… T’acompanyem en el teu procés, amb una mirada oberta a qualsevol tipus de realitat relacional.

 

Tenir una (o més d’una) relació sexo-afectiva comporta feina i requereix comunicació, confiança i voluntat de cuidar a l’altre/altres. És una feina que s’ha de practicar a diari, una forma de relacionar-se que contempli el desig d’un mateix al mateix temps que tenim cura de les persones que ens estimem; on cadascuna de les persones que conformen aquesta relació se senti respectada i feliç de formar-ne part.

CRAEN és un servei d’acompanyament per a persones i relacions sexo-afectives, amb una mirada oberta a qualsevol tipus de realitat relacional. Si bé estem especialitzats en relacions no-monògames consensuades (com pot ser el poliamor o la anarquia relacional, entre d’altres) i en sexualitats menys convencionals (queer, demisexualitat o BDSM, entre moltes), les eines i la mirada que oferim són igual de vàlides per a relacions monògames o de qualsevol altre format. Ens agrada parlar de relacions conscients i ètiques. Relacionar-se respectant-se a un mateix i a l’Altre, o cuidar la relació d’una forma que no sigui nociva per un mateix, no són formes de comportament exclusives d’un tipus de relació, sinó que conformen conductes que serveixen per enfortir les relacions que per un són significatives. Des de CRAEN acompanyem en aquests processos de forma individual, en parella (o tríades i altres formats) i de forma grupal (en grups d’anuda). També oferim xerrades i tallers, fora de context explícitament terapèutic.

En les darreres dècades en el món occidental el pas d’una societat fortament marcada per la moral a una societat sovint més governada per la ètica està generant profunds canvis, també en les relacions sexuals i afectives. Parelles obertes, swingers, poliamor… Encara que no són formes noves de relacionar-se, sí que cada vegada estan més normalitzades i integrades pel conjunt de la societat (assumint que queda encara un llarg camí per a la absoluta integració). Aquestes relacions sovint comporten una important gestió de les emocions i més tenint en compte que en alguns casos les persones que duen a terme o s’identifiquen amb aquestes realitats no disposen encara de les eines necessàries per a dur a terme aquesta gestió (per molta voluntat i bona intenció que tinguin). És aquest el punt de partida de CRAEN, on acompanyem de forma respectuosa aquests processos.

Aquest servei l’oferim la Irune Quevedo i en Marc Pitarch, que a més de ser parella, compartim una mirada oberta i sense judici cap al món de les relacions. De formació diversa i orígens dispars, la nostra feina en la gestió de les emocions en la nostra pròpia relació, així com amb les demés persones que conformen la nostra xarxa sexo-afectiva, ha estat i és una font inesgotable d’eines, enraonaments i coneixement.